โปรโมชั่นตามช่วงเวลาต่างๆ

ฝากแรกของวัน รับโบนัสสูงสุด 800 บาท

รับโบนัสทั้งวัน (ยกเว้นในช่วงเวลาพิเศษ) สูงสุด 550 บาท

ฝากในช่วงเวลา 14.00-15.00 น. รับโบนัสสูงสุด 555 บาท

ฝากในช่วงเวลา 20.00-21.00 น. รับโบนัสสูงสุด 555 บาท

ฝากในช่วงเวลา 02.00-03.00 น. รับโบนัสสูงสุด 555 บาท